Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kansas University School of Law arasında gerçekleştirilen özel bir anlaşma kapsamında BAU’da lisans eğitimlerinin ilk 3 yılını tamamlayan öğrenciler, 4.yıllarında Kansas University School of Law’da eğitim alma şansı elde ediyor. Kansas’ta 1 yıllık eğitimini tamamlayan BAU’lu öğrenciler lisans diplomasını Türkiye’den, Hukuk yüksek lisans (LLM) diplomasını Amerika’dan alma hakkına sahip oluyor.

BAU Hukuk Fakültesi Puan ve Kontenjanları için lütfen tıklayınız

Bir yıl Amerika’da Hukuk Eğitimi gören hukukçular, Amerikan Baro Sınavlarına girme hakkını kazanıyorlar.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 10’a girerek BAU Hukuk Fakültesine yerleşen öğrenciler, Kansas University School of Law’da %100 eğitim bursu kazanıyor.

Başvuru için aranan şartlar:

  • Üçüncü sınıf derslerini tamamlayanlar öğrenciler müracaat edebilir. (Öğrencinin alttan dersinin kalmamış olması şartı aranmaktadır.)
  • Fakülte başarısı ve dil yeterliliği öğrenci seçiminde dikkate alınacak olup, Kansas University’e gitmeye hak kazanacak öğrenciler fakülte mülakatı sonrasında belirlenecektir.
  • Eğitim, Kansas University’de yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Dil yeterliliği aranmaktadır.
  • Kansas Üniversitesi’ne gitmek öğrencilerimizin Türkiye’den yan dal/ çift anadal yapmalarına engel değilse de akademik olarak ikiden fazla program tamamlamak güç olacaktır.

BAU Hukuk, Vakıf Üniversiteleri Arasında ‘En İyi Hukuk Fakültesi’ Olarak Seçildi

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye Barolar Birliği’nin yaptığı çalışmanın sonucuna göre vakıf üniversiteleri arasında “En İyi Hukuk Fakültesi” oldu. 

Türkiye Barolar Birliği hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonuçlandı. Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışmaya, 73 hukuk fakültesinden 53’ü katıldı.

EN İYİLERİ KOMİSYON BELİRLEDİ

“Ölçme-değerlendirme” çalışmalarına 2014 yılında başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, bir hukuk fakültesinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi. Çalışmaya YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu Türkiye’de aktif olarak eğitim veren tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Verilen cevaplar doğrultusunda en iyiler listesi hazırlandı.

Bahçeşehir Hukuk Fakültesi vakıf üniversiteleri arasında da ‘En İyi Hukuk Fakültesi’ oldu.