Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş , öğrencilerin dönem arasında veya yıl sonlarında kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçme işlemidir. Yatay geçiş, üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir.

Yatay geçiş için iki adet sistem bulunmaktadır. Bunlar; merkezi puan ile yatay geçiş ve genel not ortalaması ile yatay geçiştir.

Yatay geçişe başvuru yapacak öğrencinin üniversitede bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde olması gerekmektedir. Kayıt dondurmuş olmak başvuru için bir engel değildir ancak kayıtsız statüde olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Yatay geçiş şartları nelerdir?

Merkezi puan ile yatay geçiş için;

Üniversiteye kayıt olduğunuz sene ÖSYM sınavında aldığınız puan, aynı sene geçiş yapmak istediğiniz üniversitedeki söz konusu bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olması gereklidir.

Öğrenci en erken 1. akademik dönemini tamamladıktan sonra yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Yatay geçiş için açılacak kontenjan ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjanın %30’u kadardır.

Merkezi puan ile önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa, lisanstan lisansa veya önlisanstan önlisansa geçiş yapılabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş : https://bau.edu.tr/blog/tr/150553-merkezi-yerlestirme-puani-ile-yatay-gecis-duyurusu-2020-2021-akademik-yili-guz-yarili-icin

 

Genel not ortalaması ile yatay geçiş için;

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması 4’lük sistemde 1.80 veya üzerinde olması gerekirken, kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması 2,29 veya üzerinde olması gerekmektedir.

İkinci şart ise, öğrencinin üniversiteye kaydolduğu sene ÖSYM sınavında aldığı puan, Türkiye’de o bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olmalıdır.

Bir öğrencinin genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabilmesi için bölüm eğitiminde en az 2 akademik dönem bitirmiş olması gerekmektedir.

Başvurabilecek bölümler, kayıtlı olunan bölümle %80 eşdeğer program olmalıdır.

Genel not ortalaması geçişlerde; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Kontenjanlar her yıl üniversite senatsotu tarafından açıklanır. Kontenjanlar için alt sınır ise; ÖSYM sınavıyla giriş kontenjanı en fazla 50 öğrenci olan programlar için 2, 51-100 arası olan programlar için 3, 101 ve üzeri olan programlarda ise 4 öğrencilik kontenjan açılmaktadır.

BAU’DA BÖLÜM DEĞİŞTİREN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMEZ

BAU’da yatay geçiş olanakları nelerdir?

YÖK yönetmelikleri gereğince yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin bursları tamamen kesilir.

Bu durumda oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, öğrencilerin istedikleri bölümle eğitim görmelerine ve hayallerindeki mesleği seçmelerine yardımcı olmak adına Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, yatay geçiş yapmak istedikleri aynı düzeydeki bölüme (Lisanstan lisansa, ön lisanstan önlisansa.) kaydolurken, ilk bölümlerinde sahip oldukları bursu BAU bursuna dönüşerek aynı oranda taşırlar.

Başka bir üniversiteden Bahçeşehir Üniversitesi’ne yatay geçiş yapacak öğrenciler ise ApplyBAU üzerinden yatay geçiş burs başvurusunda bulunarak 0-100 arasında bir bursa sahip olabilirler.