Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş , öğrencilerin dönem arasında veya yıl sonlarında kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçme işlemidir. Yatay geçiş, üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir.
Yatay geçiş için iki adet sistem bulunmaktadır. Bunlar; merkezi puan ile yatay geçiş ve genel not ortalaması ile yatay geçiştir.

Yatay geçişe başvuru yapacak öğrencinin üniversitede bir lisans veya önlisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde olması gerekmektedir. Kayıt dondurmuş olmak başvuru için bir engel değildir ancak kayıtsız statüde olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Yatay geçiş şartları nelerdir?

Merkezi puan ile yatay geçiş için;

Üniversiteye kayıt olduğunuz sene ÖSYM sınavında aldığınız puan, aynı sene geçiş yapmak istediğiniz üniversitedeki söz konusu bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olması gereklidir.

Öğrenci en erken 1. akademik dönemini tamamladıktan sonra yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Merkezi puan ile önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa, lisanstan lisansa veya önlisanstan önlisansa geçiş yapılabilir.

Genel not ortalaması ile yatay geçiş için;

Öğrenci en erken 1. akademik yılı (Hazırlık sınıfı hariç) tamamladıktan sonra yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması 4’lük sistemde 1.80 veya üzerinde olması gerekirken, kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin genel not ortalaması 2,29 veya üzerinde olması gerekmektedir.

Kurum içi yatay geçişte, ikinci şart ise, öğrencinin üniversiteye kaydolduğu sene ÖSYM sınavında aldığı puan, Türkiye’de o bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olmalıdır.

Kurumlararası yatay geçişte aday sadece kendi programına başvurabilir. Programı üniversitemizde bulunmuyorsa, içeriğinin % 80 eşdeğer olduğu programa başvurabilir.

Bir öğrencinin genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabilmesi için lisans eğitiminde en az 2 akademik dönem, önlisans eğitiminde 1 akademik dönem bitirmiş olması gerekmektedir.

Genel not ortalaması ile geçişlerde; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay Geçiş güncel ilan, yatay geçiş takvim ve detayları için : https://bau.edu.tr/blogs/tr/5791-ogrenci-isleri-daire-baskanligi sayfasını takip edebilirsiniz.

BAU’DA BÖLÜM DEĞİŞTİREN ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLMEZ

BAU’da yatay geçiş olanakları nelerdir?

YÖK yönetmelikleri gereğince yatay geçiş yapacak olan öğrencilerin bursları tamamen kesilir.

Bu durumda oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, öğrencilerin istedikleri bölümle eğitim görmelerine ve hayallerindeki mesleği seçmelerine yardımcı olmak adına Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri, yatay geçiş yapmak istedikleri aynı düzeydeki bölüme (Lisanstan lisansa, ön lisanstan önlisansa.) kaydolurken, ilk bölümlerinde sahip oldukları bursu BAU bursuna dönüşerek aynı oranda taşırlar.

Başka bir üniversiteden Bahçeşehir Üniversitesi’ne yatay geçiş yapacak öğrenciler ise ApplyBAU üzerinden yatay geçiş burs başvurusunda bulunarak 0-100 arasında bir bursa sahip olabilirler.