Halkla ilişkiler mesleği ile ilgili kafanız karışıksa, tam olarak nasıl bir iş olduğunu ya da halkla ilişkiler uzmanlarının ne gibi alanlarda çalıştığını net olarak bilmiyorsanız; aşağıdaki yazıda sorularınıza yanıt bulabilir, halkla ilişkiler mesleği, görev tanımları ve de mezun olduktan sonraki istihdam imkanları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Halkla İlişkiler Nedir?

Günümüzde her kurum, sivil toplum kuruluşu ve markanın varlığını devam ettirebilmek ve başarılı olabilmek için farklı hedef kitleler ve paydaş grupları nezdinde güven ve itibar oluşturması şarttır.
Halkla ilişkiler mesleği, kurumlara ya da markalara yönelik farkındalık, güven ve itibarı oluşturabilmek için çalışanlar, müşteriler, potansiyel müşteriler, medya, yatırımcılar, finans kuruluşları, eğitim kurumları, devlet kurumları, hükümet gibi farklı paydaş grupları ile yani kurum ve çevresi arasındaki iletişimi sürdürmek ile görevli bir yönetim fonksiyonudur.
Günümüz rekabet koşullarında şirket ve markaların ayakta kalabilmesi için bütün paydaşlarını anlaması, onların beklentilerini analiz etmesi ve ilişkileri geliştirecek iletişim stratejilerini hayata geçirmesi gerekir.
Her kurum ve markanın bir varoluş nedeni, bir hikayesi, onu rakiplerinden ayıran bir duruşu ve hedefleri vardır. Yani her kurum ve markanın tıpkı insanlar gibi kendine özgü bir hikayesi vardır. Güçlü, pozitif bir itibar oluşturabilmek için bu hikâyenin anlatılması ve kurumun çevresi ile sürekli bir iletişim halinde olması gerekmektedir. Halkla ilişkiler de kişiler, kurumlar, markalar ve sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, siyasi partiler, liderler vb. adına tüm iletişim süreçlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmekle yükümlüdür.
Halkla ilişkiler mesleğinin kurum ve markalar için yürüttüğü hizmetler yani hayata geçirdiği görevler oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturur ve her biri sürekli bir başarı ve güçlü bir itibar için hayati öneme sahiptir.

Halkla ilişkiler ve iletişim uzmanları hangi görevleri yerine getirir:
Halkla ilişkiler, iletişim uzmanlarının görev alanına giren konular genel olarak şu şekildedir:

– Kurumsal İletişim: Bir bütün olarak kurumun itibarının yönetilmesi
– Pazarlama Odaklı İletişim: Kurumun farklı ürün, hizmet ve markalarının satış ve pazarlama faaliyetlerine destek olmak amacına hizmet edecek iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
– Medya İlişkileri: Kurum ve markanın medya ile ilişkilerinin planlanması, sürecin yönetilmesi
– Mevcut ve Potansiyel Çalışanlara Yönelik Bir İşveren Markası Oluşturulması: Kaliteli insan kaynağını kurumda tutabilmek ve iyi insan kaynağını kuruma çekebilmek için bir işveren olarak kurumsal markanın yönetilmesi
– Yatırımcı İlişkileri: Kurum ya da markanın yatırımcı çekebilmesi ve mevcut yatırımcılarla ilişkilerini sürdürebilmek adına iletişim süreçlerinin yönetilmesi
– Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi: Kurum ya da marka adına kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerinin belirlenmesi, kampanyaların planlanması ve bu alana dair tüm iletişimin yönetilmesi
– Sürdürülebilirlik İletişimi: Kurum ya da markanın ekonomik, sosyal ve toplumsal sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerinin paydaşlar bazında iletişiminin sağlanması
– Kurum içi İletişim: Kurumsal verimliliği ve çalışan bağlılığını arttırabilmek amacıyla kurum içindeki iletişim süreçlerinin yönetilmesi
– Sponsorluk Süreçleri ve İletişimi: Kurum ya da markanın yürüteceği sponsorluk alanlarının belirlenmesi, sürecin planlanması ve iletişimin yönetilmesi
– Etkinlik Yönetimi: (fuarlar, festivaller, toplantılar, organizasyonlar) Kurumun bilinirliğini arttıracak, paydaşlarıyla ilişkilerini geliştirecek, pazarlama ve satış departmanlarını destekleyecek organizasyon süreçlerinin yönetilmesi
– Kriz İletişimi: Kurum ya da markanın iş süreçlerini ve itibarını olumsuz şekilde etkileyebilecek krizlerin öngörülmesi ve önlenmesi, olası krizlere yönelik kriz iletişim planlarının geliştirilmesi ve kriz sırasında kurum/marka itibarını koruyacak şekilde kriz iletişiminin yönetilmesi
– Dijital İletişim: Kurum/markanın dijital dünyada ve sosyal medya platformlarındaki iletişiminin planlanması ve yönetilmesi
– Lobicilik: Kurum/markanın devlet, hükümet ve yasa koyucularla ilişki ve iletişiminin planlanması ve yönetimi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mezunları Hangi Alanlarda İş Bulur?

Kurum ve markaların giderek artan iletişim ihtiyaçları nedeniyle, halkla ilişkiler bölümü mezunlarına yönelik ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gelinen noktada küçük, orta ve büyük ölçekli her kurum ve marka halkla ilişkiler ve iletişim uzmanı istihdam etmektedir. Orta ve büyük ölçekli kurumların tamamında halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi gibi farklı isimler altında mutlak suretle bir iletişim departmanı bulunmaktadır.
Ülkemizde kurum ve markalara dışarıdan halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı, dijital iletişim yönetimi hizmetleri sunan ajans sayısı çok fazladır ve bu ajanslara yönelik talep sürekli artmaktadır.
Bu nedenlerle sektörün iyi yetişmiş insan kaynağına duyduğu ihtiyaç üst düzeydedir ve bu alanda mezun olduktan sonraki iş imkanları oldukça geniştir. Gelecekte de var olacak ve popülerliğini sürdürecek mesleklerden bahseden araştırmalar, hem ülkemizde hem de dünyada iletişim alanında uzmanlaşmış iş gücüne ihtiyacın artacağını, halkla ilişkiler ve iletişim yönetimi mesleğinin geleceğin de yıldız mesleklerinden birisi olacağını ve bu nedenle de donanımlı şekilde yetişmiş iletişim uzmanlarının istihdam sorunu yaşamalarının olası olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu bölümden mezun olanlar:
1- Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, kurum içi iletişim, yatırımcı ilişkileri, marka iletişimi, dijital iletişim departmanlarında,
2- Halkla ilişkiler ve iletişim ajanslarında
3- Yönetim danışmanlığı şirketlerinde
4- Araştırma şirketlerinde
5- Etkinlik ve organizasyon şirketlerinde
6- Dijital iletişim ve sosyal medya yönetimi ajanslarında,
7- Sivil toplum kuruluşlarının iletişim departmanlarında
8- Medya kuruluşlarında
9- Siyasi partilerin iletişim ekiplerinde
10- Devlet kurumlarının kurumsal iletişim ve medya ilişkileri departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

Ayrıca bireysel olarak çalışma tercihinde bulunanlar proje bazlı işler yürütüp freelence olarak da hizmet vermektedirler.

Bahçeşehir Üniversitesi mezunlar derneğinin yayınladığı son verilere göre BAU İletişim Fakültesi mezunlarının sektörde istihdam edilme oranı %78’dir. Tüm bunlara ek olarak; BAU Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öncülüğünde, Tazefikir Group iş birliğiyle Türkiye’nin ilk Metaverse Brand Communication dersi ve Metaverse Sertifika Programı hayata geçmiştir. Dijital ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bölüm öğrencileri sektörde öncü olarak işe başlama fırsatı yakalamaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız


HALKLA İLİŞKİLER SIRALAMA VE TABAN PUANI 

2021 Halkla İlişkiler sıralama ve taban puanları açıklandı. 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yılına ait üniversite yerleştirme puan ve sıralamalarıdır. 2021 yılına ait puanınızı ve sıralamanızı kıyaslayarak tercih yapabilirsiniz.