İkinci diploma sahibi olmak spesifik bir konuda daha kapsamlı bilgi sahibi olmanızı sağlar ve farklı ülkelerde de okumayı tecrübe etmek sizi geliştirir. İkinci diploma sahibi olmak disiplinlerarası bilgi dağarcığınızı geliştirmenizi sağlar. Çeşitli endüstri ve sektörlerde uygulayabileceğiniz çok yönlü becerilere de sahip olabilirsiniz. Tüm bu avantajlar doğrultusunda BAU’nun öğrencilerine sunduğu ikinci diploma olanaklarını sıralıyoruz.

Dual Up

Dual Up, BAU mezunlarına Berlin International University’de 1 yıllık eğitimin ardından ikinci lisans diplomasını sağlayan bir yurt dışı eğitim programıdır. Dual Up ile aynı disipline farklı açılardan yaklaşmayı öğrenecek BAU’lular, alanlarında uzmanlaşmanın yanında kültürler arası bir öğrenme deneyimi yaşayacaklar.

Avrupa Birliği’nin en büyük lokomotif ülkesi olan Almanya, üniversiteleri ile de öncü konumdadır. Alman üniversite yasalarına göre dünyanın başka ülkelerinde üniversite mezunu olan öğrenciler, bir Alman üniversitesinde diplomalarına denk gelen bölümlere başvurarak 1 yıllık ek eğitimle Alman diploması almaya hak kazanmaktadırlar.

Koşul, mezun oldukları programın başvurdukları üniversitede olması ve fark derslerinin denkliğinin 1 yıllık fark derslerinden fazla olmamasıdır. Bu iki koşul gerçekleşmezse, öğrenciler bu haktan faydalanamazlar. Almanya’da bu programa TOP-UP programı adı verilmektedir. Berlin International University, Türk öğrencilere bu hakkı tanımakta olup, BAU öğrencilerinin diploma farklarını kurumsal olarak inceleyip tüm BAU’lulara ön kabul vermektedir. BAU ile International University arasında düzenlenen programa DUAL UP adı verilmiştir.

Dual-Up hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

MLA College

MLA College, Denizcilik ve Denizcilik temelli çeşitli konularda çevrimiçi ve uzaktan eğitim dereceleri sunmaktadır. Plymouth Üniversitesi ile ortak yürütülen programlarda diplomalar Plymouth Üniversitesi derecesi ile sunulmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencilerine sunulan Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları programı ile Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kendilerini denizcilik alanında ihtiyaç duyulan hukuki konularda bilgi ve beceresini arttırması hedeflenmektedir. Aranan koşulları sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, İngiltere’den Sürdürülebilir Denizcilik Operasyonları konusunda ikinci bir diploma almak için MLA College’a başvurma imkânına sahip olacaklardır. Genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan BAU öğrencileri Hukuk Fakültesi dekanlığının mülakatı sonucuna göre programdan %100 tam burslu olarak faydalanabilirken, diğer kayıtlı öğrenciler %25 burslu olarak programa kayıt yaptırıp hukuk eğitimlerinin yanına denizcilik eğitimini de ekleyerek ikinci bir diplomaya sahip olabileceklerdir.

MLA College hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Pearson Higher National Diploma

HND (Higher National Diploma), Bahçeşehir Üniversitesi Lisans eğitiminize devam ederken size ek bir fırsat olarak sunulan lisans eğitiminiz ile entegre bir şekilde tamamlayabileceğiniz uluslararası tanınırlığı olan bir programdır.

HND, İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünya çapında bir çok seçkin üniversite, uluslararası şirketler ve kurumlar tarafından yeterlilik olarak tanınmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi’nin Pearson İngiltere ile yapmış olduğu anlaşma kapsamında belirlenmiş olan bölümlerde eğitim gören BAU öğrencileri, lisans eğitimleri ile uyumlu bie şekilde elde edecekleri Higher National Diploma ile, yurtdışındaki bir üniversitede kısa bir süre daha eğitim görerek BAU diplomasına yanında yurtdışındaki bir üniversiteden de ikinci bir lisans diploması alma fırsatını elde edebileceklerdir.

Pearson Higher National Diploma hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.